Công ty truyền thông HA được thành lập với mong muốn kết nối các chuyên gia, đơn vị cung cấp, doanh nghiệp dịch vụ với các khách hàng VIP nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng VIP. HA xuất phát từ công ty chuyên tổ chức sự kiện vừa và nhỏ cho các khách hàng VIP của khối ngân hàng, khối doanh nghiệp. Được sự tín nhiệm và giới thiệu của các khách hàng VIP trên nền tảng mối quan hệ đa dạng với các chuyên gia, KOLs, các đơn vị doanh nghiệp uy tín trong tất cả mọi lĩnh vực (ưu tiên các đơn vị về các dịch vụ marketing, tổ chức sự kiện, giải trí, nông nghiệp mảng organic, đào tạo, xúc tiến thương mại, nội thất thi công công trình, bất động sản, bảo hiểm, nông nghiệp mảng organic, mỹ phẩm… ), HA dần hình thành tổ hợp dịch vụ để kết nối các nhu cầu của các khách hàng VIP với các chuyên gia, doanh nghiệp ở lĩnh vực tương ứng. Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng chính là sự thành công của tổ hợp dịch vụ HA”, chúng tôi cam kết phục vụ và kết nối cho khách hàng VIP để đáp ứng được nhu cầu cao nhất của khách hàng VIP.

Công ty truyền thông HA được thành lập với mong muốn kết nối các chuyên gia, đơn vị cung cấp, doanh nghiệp dịch vụ với các khách hàng VIP nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng VIP. HA xuất phát từ công ty chuyên tổ chức sự kiện vừa và nhỏ cho các khách hàng VIP của khối ngân hàng, khối doanh nghiệp. Được sự tín nhiệm và giới thiệu của các khách hàng VIP trên nền tảng mối quan hệ đa dạng với các chuyên gia, KOLs, các đơn vị doanh nghiệp uy tín trong tất cả mọi lĩnh vực (ưu tiên các đơn vị về các dịch vụ marketing, tổ chức sự kiện, giải trí, nông nghiệp mảng organic, đào tạo, xúc tiến thương mại, nội thất thi công công trình, bất động sản, bảo hiểm, nông nghiệp mảng organic, mỹ phẩm… ), HA dần hình thành tổ hợp dịch vụ để kết nối các nhu cầu của các khách hàng VIP với các chuyên gia, doanh nghiệp ở lĩnh vực tương ứng. Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng chính là sự thành công của tổ hợp dịch vụ HA”, chúng tôi cam kết phục vụ và kết nối cho khách hàng VIP để đáp ứng được nhu cầu cao nhất của khách hàng VIP.

quy trình làm việc

01

02

03

04

quy trình làm việc